Εξοπλισμός / Όργανα

Το Εργαστήριο Δομικών Υλικών έχει τη βασική υποδομή που απαιτείται για μελέτη ιδιοτήτων και συμπεριφοράς των υλικών σε μικροσκοπικό και μακροσκοπικό επίπεδο.

Μικροσκοπία

 • Πολωτικό Μικροσκόπιο Leitz LABORLUX 12 POL S
 • Στερεοσκόπιο Leica M10
 • Σύστημα ανάλυσης εικόνας ProgRes Capture Pro2.5

Κοκκομετρία

 • Κόσκινα (βάσει ASTM και ISO3310-1 από 5μm – 31.5mm)
 • Κοκκομετρία laser (Particle size analysis)


Πορωσιμετρία

 • Απορρόφηση αζώτου (Β.Ε.Τ.)
 • Απορρόφηση νερού (RILEM CPC11.3)
 • Υδραργυρικό πορωσίμετρο


Ορυκτολογική ανάλυση

 • XRD

Χημική ανάλυση

 • Θερμική ανάλυση (DTA-TG)
 • Ατομική απορρόφηση Perkin Elmer
 • Ιονική χρωματογραφία


Μηχανικές ιδιότητες

 • Υδραυλική πρέσα 2000 kN
 • Μηχανικά και ηλεκτρονικά δυναμόμετρα (Load cell)
 • Μηχανικά και ηλεκτρονικά παραμορφωσίμετρα (LVDT)
 • Ψηφιακό καταγραφικό σύστημα (data acquisition) φορτίων-παραμορφώσεων (LabView)
 • Συσκευή ελέγχου απότριψης σκυροδέματος


Φυσικές ιδιότητες

 • Θάλαμος Τεχνητής Γήρανσης Υλικών (environmental chamber)
 • Θάλαμος αλατονέφωσης
 • Συσκευή διαπερατότητας
 • Μέτρηση pH
 • Μετρητικά συστήματα

Επιλέξτε γλώσσα

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

This site is powered by neoweb.gr unit of inventics.net Corporation