Δομικά Υλικά ΙΙ

Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκυρόδεμα. Οικονομική, Τεχνική και Περιβαλλοντική προσέγγιση του υλικού. Εξέλιξη και προοπτικές. Μελέτη σύνθεσης σκυροδεμάτων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε τύπου κατασκευών. Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Στάδια Παραγωγής, Μεταφοράς, Διάστρωσης, Συμπύκνωσης, Συντήρησης. Έλεγχος ποιότητας σκυροδέματος. Ιδιότητες νωπού σκυροδέματος. Εργασιμότητα (έννοια, Μέθοδοι μέτρησης, σημαντικότητα). Συμπυκνωσιμότητα. Ρευστότητα. Αντλησιμότητα. Περιεκτικότητα σε αέρα. Φαινόμενη ειδική πυκνότητα. Ιδιότητες σκληρυμένου σκυροδέματος. Αντοχή σε θλίψη και παράγοντες που την επηρεάζουν. Αντοχή σε εφελκυσμό. Καταστατικός νόμος σκυροδέματος (Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων). Μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος. Παραμορφώσεις (ελαστικές, πλαστικές, θερμικές), χρόνιες (συστολή ξήρανσης, ερπυσμός). Αντοχή σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση. Αντοχή υπό σταθερή μόνιμη φόρτιση. Αντοχή σε κρούση. Ανθεκτικότητα σκυροδέματος. Κανονισμός ΕΝ-206 περί ανθεκτικότητας. Ειδικές κατηγορίες σκυροδέματος. Μαζικές κατασκευές. Ινοπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα. Μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα.  Χάλυβες οπλισμού: Παραγωγή-Αναγνώριση. Κατηγορίες. Ειδικοί τύποι χαλύβων. Κανονιστικό πλαίσιο. Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων. Χαρακτηριστικά χαλύβων. Συνάφεια. Επικάλυψη. Έλεγχοι στο Εργαστήριο.

Επιλέξτε γλώσσα

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

This site is powered by neoweb.gr unit of inventics.net Corporation