Διπλωματικές Εργασίες

Στο πλαίσιο του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, οι φοιτητές του τμήματος έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας στο εργαστήριο, στοχεύοντας στην περαιτέρω πρόσληψη εξειδικευμένης γνώσης, μέσα από τη θεωρητική έρευνα και την πρακτική εφαρμογή. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα θέματα διπλωματικών εργασιών:

"ΧΡΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ"

"ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ"

"ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ ΑΛΛΑΤΙΝΗ"
"ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

"ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ"

"ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΒΑΡΕΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ"

"ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΜΑΤΩΝ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΒΕΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ"

"ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ"

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΩΝ" 

"ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ"

"ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΒΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΡΩΓΜΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΩΝ"

"ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ"

"ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΒΕΣΤΟ ΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΝΑΒΗΣ"

"ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΡΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ"

"ΓΕΩΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΦΡΩΝ"

"Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΙΝΘΩΝ"

"ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ"

"ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ – ΕΠΙΡΡΟΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ"

"ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ"

"ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΚΑΙ ΣΚΩΡΙΑΣ ΚΑΔΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΑΛΟΘΡΑΥΣΜΑΤΟΣ"

"ΧΡΗΣΗ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΑΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ"

"ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ"

"Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΑΝΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛΕΙΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ"

"ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ"

"ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ"

"ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΗ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ"

"ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΝΑΝΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"

"ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ K-VALUE ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

"Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΔΡΟΚΟΚΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ"

"ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ"

"ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟ- ΚΑΙ ΝΑΝΟ-ΚΛΙΜΑΚΑ"

"ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Επιλέξτε γλώσσα

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

This site is powered by neoweb.gr unit of inventics.net Corporation