Συντήρηση τοιχοποιίας βυζαντινής περιόδου. Θεωρία και πράξη

Συνεργαζόμενοι Φορείς: Εργαστήριο Δομικών Υλικών Α.Π.Θ, ΙCCROM

Χρόνος διεξαγωγής: Νοέμβριος1999

Θέματα Σεμιναρίου:


1. Ιστορία και Φιλοσοφία του Restauro
2. Πολιτική και Δραστηριότητες της Ε.Κ. που αφορούν τη συντήρηση Πολιτιστικής  Κληρονομιάς
3. Δομή Μορφολογικά και Μηχανικά χαρακτηριστικά των   ιστορικών τοιχοποιιών
4. Στερέωση- Συντήρηση Μνημείων και ιστορικών κτιρίων- Συστήματα επεμβάσεων
5. Χαρακτηριστικά και τεχνικές παλιών υλικών
6. Ολιστική μεθοδολογία για το σχεδιασμό και εφαρμογή συμβατών υλικών συντήρησης/ στερέωσης τοιχοποιιών- Παράμετροι που επηρεάζουν την ποιότητα και ανθεκτικότητα

Διδάσκοντες
:
Ακαδημαϊκοί και υπεύθυνοι του ΥΠΠΟ

Επιλέξτε γλώσσα

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

This site is powered by neoweb.gr unit of inventics.net Corporation