Οδοστρώματα από σκυρόδεμα: Οι δρόμοι του μέλλοντος

Επιμορφωτικό σεμινάριο για μηχανικούς: "Οδοστρώματα από σκυρόδεμα: Οι δρόμοι του μέλλοντος"

Συνεργαζόμενοι φορείς: Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, ΕΒΙΠΑΡ, Εργαστήριο Δομικών Υλικών Α.Π.Θ

Χρόνος Διεξαγωγής:   4-8 Δεκεμβρίου 2006

Θέματα Σεμιναρίου:   

1. Υπολογισμός και κατασκευή οδοστρωμάτων ή δαπέδων από σκυρόδεμα. Παραδείγματα - Ασκήσεις
2. Υλικά: Αδρανή – Κονίες
3. Χρήση της Ελληνικής Ιπτάμενης Τέφρας σε σκυροδέματα οδοστρωσίας
4. Μελέτη σύνθεσης σκυροδεμάτων οδοστρωσίας
5. Σταθεροποίηση εδαφικών υλικών
6. Ανακύκλωση με υδραυλικές κονίες
7. Τεχνικό-οικονομική προσέγγιση οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα
8. Εργαστηριακές ασκήσεις

Διδάσκοντες:              

- Ι. Παπαγιάννη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
- Στ. Κόλιας, τ. Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ, Σύμβουλος Εν. Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος
- Ι. Μαρίνος, Χημ. Μηχανικός ΑΓΕΤ
- Μ. Κατσάκου, Δρ. Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΙντερΜπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε.
- Ε. Αναστασίου, Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Επιλέξτε γλώσσα

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

This site is powered by neoweb.gr unit of inventics.net Corporation