Πιστοποίηση ISO

Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο εφαρμόζει το Εργαστήριο και το οποίο σχεδιάστηκε βάσει των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001/2000 είναι η ανάπτυξη και συνεχής βελτίωση του στο χώρο της έρευνας και υλοποίησης μελετών και αναλύσεων δομικών υλικών.

Το Εργαστήριο Δομικών Υλικών δεσμεύεται ότι οι έλεγχοι που εκτελούνται είναι αξιόπιστοι σύμφωνα με τα κατά περίπτωση πρότυπα.

Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του Εργαστηρίου προσπαθεί για τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού, την συντήρησή του και την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.

Επιλέξτε γλώσσα

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

This site is powered by neoweb.gr unit of inventics.net Corporation